Informacja dla Klientów Pośrednictwo Finansowe "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska

Szanowny Kliencie,

W Pośrednictwie Finansowym "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska jestem głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród moich klientów. Mój model działania został w pełni dostosowany do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Administratorami danych osobowych w Pośrednictwie Finansowym "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska jest:

Pośrednictwie Finansowym "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska z siedzibą w Pomiechówku przy ulicy Wojska Polskiego 51/14 05-180 Pomiechówek

Pośrednictwie Finansowym "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska przetwarza dane osobowe w celu ofert finansowych w szczególności poprzez oferowanie kredytów oraz pożyczek na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane przetwarzane są przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przez okres dochodzenia wynikających z niej roszczeń lub przez okres wykonywania usługi pośrednictwa finansowego i przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy. Ponadto w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są do czasu cofnięcia zgody).

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:

a. podmioty, którym Pośrednictwo Finansowe "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług bankowych i pozabankowych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego.
b. dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Pośrednictwo Finansowe "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Klienci Pośrednictwo Finansowe "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci Pośrednictwo Finansowe "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych zostały naruszone przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Pragnę zapewnić, że Pośrednictwo Finansowe "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

W razie pojawienia się pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności, Polityki Cookies czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Pośrednictwem Finansowym "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska, wysyłając e-mail na adres: posrednictwofinansowe@tukredyt.com.pl. Jestem otwarta na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Dziękuję za zaufanie.

Pośrednictwo Finansowe "TU KREDYT" Katarzyna Drozdowska


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem